Tankebild; fiskespöt

Tänk dig att du håller i ett fiskespö. Fiskespöt går diagonalt framför dig och fiskedraget/flötet hänger under tippen på spöt.

Reser du fiskespöt uppåt så det är helt lodrätt kommer fiskedraget komma intill fiskespöt, tippar du spöt igen så kommer draget lämna spöt.
Hur lite/mycket behöver du tippa toppen framåt, bakåt, vänster, höger för att draget ska lämna fiskespöt om än bara lite?

Om fiskespöt är din ryggrad och din uppgift är försöka ha kvar fiskedraget, din tyngdpunkt, intill fiskespöt, så märker du att det behövs inte mycket ”tipp” i ovankant av spöt för att du ska notera att draget lämnar spöt. För min del handlar det om en tanke, att jag blir lite för ivrig, får lite hårda ögon, vill lite för mycket så har draget fart iväg framför mig.

Kan fiskedraget hänga fritt i centrum, nere i bäckenet? Vill du hålla fast draget, hamnar draget på botten och skrapar/får bottennapp?

Kan du följa linans väg uppåt, runda tippen och sedan följa den nedåt igen? Känns det ansträngt eller att linan fastnat/trasslat in sig på vägen upp eller ner? Eller kan det kännas enkelt och obehindrat?

När du kalibrerat in din kropps uppfattning om vart draget befinner sig och hur lite som behövs för att det inte ska vara i ditt centrum, om det hänger fritt, om linan känns ansträngd eller lättsam, så kan vi fundera kring vad händer när vi tänker att vi ska byta gångart. Vart tar fiskedraget vägen bara vid tanken på att komma till en annan gångart?

Gör lite övergångar med fokus på att draget ska hänga med lätthet i centrum både när du går till trav/tölt/galopp OCH när du kommer till skritt. Kanske du till och med kan göra en halt utan att tappa iväg draget från centrum.

Prova även att svänga, rida öppnor, slutor, skänkelvikningar, bomarbete, när du är ute i skog och mar och rider uppförsbackar och nedförsbackar mm, försvinner draget i någon riktning? Släpar det i backen, åker det upp i halsgropen? Du kan gärna kombinera fiskespö-bilden med blogginlägget om att svänga i uppåtrotation.

Har provat den här bilden på i stort sett alla mina elever under de senaste veckorna, både med de som ridit och de jobbat sin häst från marken i tömkörning/long reining, och för de allra flesta har det blivit en tydlig bild och känsla och hästarna har svarat fint. Hoppas det kan hjälpa även dig i ditt arbete att vägleda både dig själv och din häst till god balans. Berätta gärna om din upplevelse när du provat denna tankebild🎣