Helgövning v.17

Denna gång vill jag gärna dela med mig av en konövning som jag har haft stor nytta av. Övningen eller konuppställningen passar bra till körning eller tömkörning och går att variera på många olika sätt oavsett om man behöver träna på volterna i dressyren, precisionsbana, maratonhinder eller placeringen i tömkörning.

Till övningen behöver du 12 st koner, se bilden nedan. Anpassa bredden mellan konerna till det du behöver öva på, tillexempel 3 meter för maratonhinder, 5 meter för 15 metersvolt, vagnsbredd +30 för precision och så vidare. I bilden nedan beskriver jag några övningar du kan göra i denna konuppsättning, bara fantasin sätter gränserna. Tänk på att anpassa vägarna efter ekipagets utbildningsnivå, ålder och kondition.

1. I övningen på bild ett kan du med hjälp av konerna träna på att köra jämna volter. Anpassa bredden mellan konerna till ekipagets nivå, så inte volten blir för liten. Börja med att köra på det yttre (gröna) voltspåret och när du behärskar det så kan du prova att köra på det inre (röda) voltspåret.

1. Du kan även använda den till att träna på din placering i förhållande till hästen i tömkörningen. Du går på det inre (röda) spåret och hästen går på det yttre (gröna) spåret. Du vill gå snett bakom hästen, hamnar du för långt fram (framför däckeln) så får du en inbromsande effekt.

2. Raka långa linjer. Här kan du kolla av hur jämn din häst är, använd konerna för att hitta de raka linjerna. Är din häst rak eller skjuter den ut en bog eller bakben? Blir det en rak linje eller skiftar ni åt något håll?

3. Kan du hitta diagonalerna i konuppsättningen? Är ni raka och kan hålla er stadiga linje på diagonalen genom konerna?

4. Hitta mjuka linjer i konuppsättningen och träna på serpentinbågarna.

PS. Medan du värmer upp; gör gärna checklistan för att hitta din följsamhet och stabilitet i kuskbocken.

Trevlig helg!