It’s all in presentation

Jag kan känna att jag blir upprepande. Jag kör alltid basic-övningar, har samma tanke om att träning med hästen ska komma utifrån viljan att samspela med hästen och känner inget behov efter krumelurer om jag inte kan grunderna på ett lättsamt vis.

Är jag upprepande som en gammal LPspelare med dåligt stift eller är jag stabil och självsäker i mina värderingar och tankar?

Det får betraktaren avgöra.

Jag vill gärna påstå det sistnämnda men då är jag ju också en aning partisk.

I ridpodden från 7e april 2017 säger Lotta Månsson-Söderström vid ett tillfälle att “Det finns inget nytt under solen, att sitta till häst har förmodligen alltid sett likadant ut sedan första gången vi satte oss till häst, utan It’s all in presentation på något vis.”

Nu är dessa ord taget ur ett sammanhang i intervjun, men Jag känner att de orden är så beskrivande för mig i min känsla av att jag upprepar mig.

Vi kan väl alla sätta oss till häst. De flesta av oss sitter kvar också och får både hästen framåt, att stanna och vem vet alla de krumelurer som går att utföra uppsuttet om vi önskar.

Det är här som jag och mina kollegor hela tiden väljer hur vi ska presentera nya vägar och tankar till ekipaget.

It’s all in presentation.

Vi har det skelett som vi har. Du har ditt, jag har mitt och hästen har sitt.

Vi har de muskler vi har just nu. Kanske lite större till beach 2020..vem vet.

Frågan är vad vi vill göra och kan göra med dessa just nu.

Sally Swift har funnits med i bilden länge och presenterade ridning på ett, enligt mig, lättsamt och nytänkande vis med enormt mycket kunskap och livserfarenhet bakom!

Att förmedla mycket kunskap kan vara detaljerat, invecklat och komplext. Rörigt och förvirrande.

Men det kan också göras enkelt. Lättförståeligt och roligt.

Vi har tagit oss an uppgiften med glädje, måste jag säga. Tack Sally för att du delade med dig så att vi också fick möjligheten♡

Bild på Sally Swift som är tagen från Google.