Det här med att jobba hästen från marken

En del i mitt hästliv som jag tycker är väldigt roligt och nödvändigt är träningen från marken för att skapa en relation mellan häst och människa samt hjälpa alla parter med koordination och balans. I de flesta fall har jag åsikten att fungerar det inte från marken är det ingen idé att tro att det kommer fungera uppsuttet.

I min värld och vad jag lägger in i ordet markarbete är så mycket mer än longering, visst det är en del av det, både med och utan bommar, men främst i syfte av rörelse- och balansanalys, och framför allt kommunikation, mer än fysträning av hästen.

Det viktigaste för mig i träningen av hästar är att de förblir nyfikna, motiverade till att lära sig, att vi tillsammans hittar “bra” sätt att hantera olika situationer på och där med skapar ett lugn och en balans i både kropp och sinne hos hästen. Att vi hittar ett förtroende för varandra som vi kan ha som bas för den fortsatta träningen.

Oavsett om jag har en unghäst eller en mer erfaren förmåga i träning så jobbar jag mycket från marken, framför allt i början, när vi ska lära känna varandra och för att hästen ska förstå att nyttja sig på ett fördelaktigt sätt inför den fortsatta träningen. Jag har vissa punkter som jag gärna checkar av/lär in innan jag sitter upp för att det ska kännas bra och vi ska ha hunnit presenterat oss för varandra, skapa en trygghet, samt se vart vi är för dagen.

Några av punkterna följer här nedan. Vissa får man stanna upp lite längre vid medans andra kan man snabbt gå vidare från beroende på individen. Ibland får man hoppa över någon punkt och gå tillbaka och checka av den vid ett senare tillfälle om det skulle behövas. Det finns egentligen ingen ordning på dem, utan det får avläsningen av individen avgöra vart man börjar och hur fort man kan gå framåt. I min mening så har allt ett syfte för den fortsatta träningen och för att vardagen ska fungera. Tänk på att börja litet för att sedan öka storleken på rörelser och andra retningar, och att även ta hänsyn till din egen förmåga att hantera eventuella reaktioner ifrån hästen.

  • Flytta bakdel och framdel var för sig för att balansera och koordinera, och sedan även kunna gå framåt o kunna flytta delarna för sig samt ihop för att skapa rakriktning och sedan även en lagom böjningen igenom hela hästen, samt byta varv i balans.
  • Stretcha hals (och yttersida), enhandsstopp, kyssa stigbygeln, finns många namn på denna övning. Syftar även till att lära styrning från tygeln.
  • Utforska hur lugna vi kan vara för rörelser och ljud både från saker och från människan. Att få hästen nyfiken och modig istället för rädd och flyktbenägen.
  • Lära sig stå stilla och vila både i paddock och vid platsen vi borstar och senare sadlar på, målet är att hästen ska kunna stå stilla lös medans jag borstar och sadlar samt mer eller mindre löst följa med vart jag än går, stå stilla vid uppsittning o.s.v.
  • Öva på att följa efter i olika utföranden, koordinationsövningen från första punkten, lös eller med rep/tygel.
  • Lär sig att gå självständigt på volt i båda riktningarna o de olika gångarterna, stanna på kommando samt byta varv i en mjuk rörelse. Syftar till att hästen ska lära sig röstkommandon samt se vart hästen är i sin balans, vart man behöver gå in och hjälpa hästen att stärka sig.
Undersöka hur hästen reagerar när jag stryker den över hela kroppen. Vänja den vid att pisken inte betyder någonting obehagligt samt vänta tills den får kommando om att flytta på någon kroppsdel.
Foto: Elettra Sonedotter

Som sagt kan det kan ta olika lång tid för olika individer. Vissa tycker att det är skönt att stå still o räds inte mycket, andra är mer vakna och vissa saknar ganska mycket fokus på vad som händer nära dem och är mer intresserade av allt runt omkring en bit bort, och några få är rädda och skeptiska för/till allt.

Att möta individen där den är, att ta lagom stora steg och tillåta reaktioner för att sedan eventuellt föreslå och visa på ett annat sätt att hantera en situation, att tänja lagom mycket på comfort zonen och se hästen växa i självförtroende och mod är en av de saker jag verkligen tycker om i mitt jobb som hästtränare och instruktör. Vid de allra flesta tillfällena så går allting väldigt fort när man tar sig tiden att gå igenom saker steg för steg och man har mycket vunnet i längden i min mening.

När hästen har lärt sig att den kan flytta bakdel för sig och framdel för sig så är steget inte jättelångt till att den kan flytta både fram och bakdel samtidigt i balans, ett steg i taget utan att t.ex. vika för mycket i halsen, skjuta ut/in bogen, tappa bakdelen o.s.v. Vi lär hästen koordinera sig och balansera sig på ett fördelaktigt sätt som vi har stor nytta av uppe i sadeln. Vi får samtidigt en förståelse för hur hästen placerar sina ben, hur liten böjning i halsen som behövs för att hästen ska vara jämt böjd genom hela kroppen, från svansen fram till mitt emellan öronen och vi inser hur långsamt hästen kanske måste utföra rörelsen i början för att inte tappa balansen och rinna iväg ifrån oss, och detta tar vi sedan tar med oss upp i sadeln och i våran egen kropp.
Att byta varv i balans kan också vara en övning som berättar mycket om vart hästen är i sin koordination, om den har lättare att byta från ett varv till det andra, men svårare att byta tillbaka sen, om den rinner ifrån oss eller om den kan hålla sin balans och hållning i bytena.

Få hästen att vilja följa efter mig, jag backar gärna för att kunna se hur hästen rör sig och för att kunna visa den hur den kan balansera upp sig bättre.
Foto: Elettra Sonedotter

Min upplevelse är att hästen speglar människan även från marken, utför inte vi övningen i balans, slutar vi andas, stelnar vi till någon stans i kroppen och i rörelsen så lär inte hästen heller utföra övningen på allra bästa sätt.

Något jag försöker förmedla när jag har elever som vill lära sig mer om jobbet med hästen från marken är att fundera kring sig själva, hur skulle de t.ex. gå på volten själva, i sin egen kropp, vilket ben skulle de balansera upp sig på (vilket är deras stödben som jag brukar kalla det) för att inte ha känslan av att volten blir mindre och mindre? Att sedan prova att ta med det i arbetet med hästen, t.ex. tränger hästen med inner bog kan det vara så att människan inte balanserar sig över sitt stödben utan trillar inåt i volten. Att uppleva hästens bakben spegla människans ben, hästens bogar spegla människans skuldror/axlar. Hitta vilket ben som är ytterbaks ben i dig, vilken skuldra som inner bog speglar. Att känna in och se hur huvudets position påverkar kroppen och vad som händer i hästen när människan balanserar sitt huvud. Att lägga märke till hur hackiga, smygande, tvekande, hastiga rörelser ger hästen huvudbry, hur en klar tanke och intention i hur man själv rör sig, vilken rörelseriktning man har underlättar för hästen, samt hur viktig andningen är för att få ordning på både kropp och tankar.

Något jag också vill trycka lite extra på är att ge både hästen och sig själv korta små pauser där energin är lugn när något bra/önskvärt hänt, alternativt när man behöver komma ihåg att ta några andetag och klura ut vad det var man ville utföra. Att stanna och släppa hästen med blicken och ev. tunnelfokuset, att vända den ryggen, att gå iväg några steg från hästen och ge den utrymme, att känna en tillfredsställelse i hela kroppen och knoppen, att ta medvetna lugna andetag som släpper på spänningar i kroppen, att överösa hästen med lugna glada ord fyllda med positiv energi, stryka den mjukt i pannan, ge en godis är några sätt att ta en paus på. Huvudsaken är att vi där och då släpper på prestationen och tillåter lugnet att komma framför allt till och igenom oss själva.