Helgövning v.27

Som ryttare är kontakten med våra sittben viktig för att vi ska kunna skicka information till hästen om vad vi vill att den ska utföra och på vilket sätt. Hästens bakben kan upplevas som förlängningar av våra sittben när vi sitter i balans över hästen och är i samma rörelse som hästen , men vad och vart befinner sig våra sittben?

När jag undervisar avsuttna övningar så handlar det om att medvetande göra för sig själv om vad kroppen per automatik gör utan att vi tänker på det. Utvärdering sker sedan om det är fördelaktigt eller inte för att man till sist ska få verktyg till förändring och förbättring.

När jag håller kurser och/eller lektioner med avsutten del kan det hända att jag tar med mig sadelbockar och wellpapp för att göra sittbensavtryck. Jag har haft som upplägg att det första vi gör är att göra avtryck för att sedan gå vidare till att göra bl.a. övningen här nedan för att sedan göra avtryck igen och jämföra om någonting har förändrats och diskutera kring hur ryttaren nyttjar sig, tankar kring några av ryttarens styrkor och svagheter och jag får information om hur jag som instruktör kan lägga upp framtida uppsuttna lektioner.

Övning:

Börja med att sitta på dina händer och lokalisera dina sittben? Hur känns de mot händerna? Är det något sittben som känns mer än det andra? Är de parallella? Gör sedan övningen i filmen och sätt dig sedan på dina händer igen och se om du kan känna någon skillnad.

Önskar dig en helg full med trevliga upplevelser både med och utan häst!
//Hedvig