Torrsim eller: Vikten av avsuttna övningar.

Handen på hjärtat, när lade du som ryttare senast ner tid på din egen styrka, balans och koordination avsuttet?

För att hjälpa sin häst att bygga styrka, balans och rörelsefrihet behöver ryttaren själv ha god kroppsmedvetenhet, vara centrerad och välbalanserad.

De allra flesta idrottsutövare ägnar mycket tid åt att utveckla sina muskler, sin kondition och sin koordinationsförmåga. En fotbollsspelare tränar inte bara matcher eller övningar med boll, utan behöver även träna styrka och kondition på tillexempel gym eller genom löpning. En enduroförare tränar kondition och styrka utan enduromotorcykel för att öka prestationen på banan.

I Sally Swifts böcker ”Ett med hästen” och ”Centrerad Ridning” finns det många övningar beskrivna för att hjälpa en ryttare bryta gamla rörelsemönster och träna in nya för att uppnå ökad styrka, balans och koordination. En instruktör i Centerad Ridning har kunskap om en stor mängd avsuttna övningar för att öka kroppsmedvetenheten. Det vi och våra elever upptäcker på marken tar vi sedan med oss då vi sitter upp på hästen. De avsuttna övningarna fungerar alltså som ett komplement till ridningen, det är dessutom väldigt roligt!

”Är du omedveten om din asymmetri tar du den med dig upp på hästryggen. Öka din kroppsmedvetenhet – bli en bättre ryttare”