Hästen är din spegel.

Har du någonsin tänkt på hur hästens kropp liknar din egen? Titta på bilden nedan och jämför likheter och olikheter. Du kanske märker att vi i princip har samma muskler och skelettdelar. I den Centrerade Ridningen pratar vi om ”jämförbara kroppsdelar”/”Comparable Parts”, vilket betyder att när vi jämför hästens kropp med vår egen så kan vi se likheterna.

Bildkälla: Pinterest

Vill du hjälpa din häst att nyttja sin kropp på bästa sätt behöver du själv nyttja din kropp på bästa sätt. Inte bara uppsuttet utan också vara medveten om hur du nyttjar dig själv i vardagen. Hästen speglar oss när vi är uppsuttna, när vi tömkör dem, tar ut dem från hagen eller sköter om dem i stallet.

Prova själv i denna övning som Sally Swift beskriver i sin bok ” Centrerad Ridning – En bok för ryttare på alla nivåer”. Gör övningen uppsuttet i skritt, när hästen börjar röra sig lägg din medvetenhet i olika kroppsdelar. Stanna inte för länge i övningen eller vid de olika punkterna, gå istället igenom dem under en kort stund tillexempel under tiden du skrittar fram.

  • Håll andan en stund och notera vad som händer i din häst.
  • Spänn din fotled och fundera över vad som händer i samma sidas has hos din häst.
  • Spänn din skuldra och lägg märke till om någonting händer i din hästs bog.
  • Bli åter följsam i din skuldra och lägg märke till förändringen i din hästs bog.
  • Vad händer med hästens rygg och bärighet om du svankar?
  • Vad händer med hästens rygg och bärighet om du hittar din följsamma lodräta sits?

Hästen känner av och svarar till spänningarna eller följsamheten i din kropp. Du kan använda ”Jämförbara Kroppsdelar” som en hjälp i din ridning. Fundera över om du gör någonting i din kropp som hindrar hästens motsvarande kroppsdel. Om du lossar en spänning i en viss punkt hos dig själv, gör hästen motsvarande i samma punkt. Hästen speglar oss och vi speglar hästen. Du kan på samma sätt hjälpa din häst om den har ett problem som du själv plockar upp. Detta gör du genom att vara medveten om och vara avspänd i din jämförbara del när ni arbetar tillsammans i övningar eller rörelser för att stärka eller lösgöra hästens kropp. Din kroppsmedvetenhet, form och position avgör hur din häst rör sig.

The horse is your mirror. His body reflects yours. Your horse will be tight where you are tight. Your horse will be crooked where you are crooked. Achieve harmony by finding balance and alignment in yourself.

– Sally Swift