En tankebild

Kommer ni ihåg det här spelet? Man lägger en lite kula vid start och ska sedan, med hjälp av rattarna på sidan, tippa spelplanen och rulla kulan igenom labyrinten.

Om vi nu tänker oss att vi skulle haft en lite snällare variant av spelplan, utan hål och andra hinder, i vårat bäcken. Vi har en ratt på varje höft som kan användas för att tippa spelplanen framåt och bakåt. Tippar vi planen (bäckenet) framåt, alltså lyser med våra sittben bakåt, rullar kulan och lägger sig i framkant, och tippat vi den bakåt, alltså lyser framåt med våra sittben så rullar kullan till bakkanten av vårat centrum. Vi har även en ratt på blygdbenet och på svanskotan som tillsammans används för att tippa spelplanen åt höger och åt vänster. Tippar vi planen så att höger sittben kommer ner mot marken rullar kullan höger, och tippar vi planen åt vänster så kommer vänster sittben närmare marken och kulan rullar vänster.

Vi vill i största mån sträva efter att kulan ska befinna sig i mitten. Jag burkar be mina elever att, framförallt för sig själva, konkretisera och märka ut mitten med ett kryss, en cirkel eller en annan symbol, för att enklare visualisera var kulan ska befinna sig. Se sedan om du kan behålla kulan i mitten även när du svänger, hoppar, rider bommar och så vidare. Jag tycker bilden av spelplanen med kulan blir tydlig och underlättar för mig att behålla min centrering även i nya med utmanande moment och har flera elever som älskar den, vad tycker du?